NYHEDER

GRØNLAND: Arktisk Kommando opretter reaktionær milits

Det grønlandske netmedie sermitsiaq.ag rapporterer følgende i en nylig artikel:

Planerne for en hjemmeværnslignende grønlandsk frivillig styrke til at støtte Arktisk Kommando er ved at tage form. Det oplyser kommandør John Boye Rasmussen, der er vicechef i Arktisk Kommando.

Den grønlandske styrke bliver historiens første egentlige grønlandske militærstyrke, siden forløberen for Sirius, Den Nordøstgrønlandske Slædepatrulje, blev oprettet med otte mand og fungerede i årene 41-45 under anden verdenskrig, skriver Sermitsiaq.

– Vi har brug for en reservestyrke, som kan bistå Arktisk Kommando i kritiske situationer. Og vi er i øjeblikket i gang med et analysearbejde, der skal munde ud i en særlig grønlandsk reservestyrke. Hvis alt går, som vi håber, kan vi gå i gang med rekrutteringen i andet halvår 2021. […]

– Vi har endnu ikke besluttet, hvor mange frivillige, der skal være, men et indledende mål på 120 vil nok være realistisk, hvis det skal batte.

I forvejen råder Arktisk Kommando over en særlig reservestyrke bestående af grønlandske og danske reservister, der kan trækkes på i krisesituationer og store redningsoperationer, herunder Sirius-reserven, der består af tidligere tjenestegørende ved Sirius-patruljen i Nordøstgrønland. Det er reservister, der tidligere har gjort militærtjeneste og nu har civile jobs.

– Men det vil helt klart styrke opgaveløsningerne, hvis vi også kan få bistand fra folk med lokalkendskab og ikke mindst folk, der kan sproget, siger Boye Rasmussen.

Arktisk Kommando er en enhed inden for det dansk-imperialistiske militær. “Arktisk Kommando er en territorial kommando med et ansvarsområde, der strækker sig fra farvandet omkring Færøerne i øst, Grønlandshavet og det Arktiske Hav i nord, henover Danmarksstrædet og Irminger Havet til Davidsstrædet og Baffin Bugten mellem Canada og Grønland”, således beskrives kommandoen af Forsvaret selv.

Oprettelsen af det nye grønlandske forsvarsværn tjener et tydeligt formål: at befæste den danske imperialismes koloniherredømme over Grønland på det militære område. I den seneste tid har de forskellige imperialistiske supermagter og magter, ikke mindst den eneste hegemoniske supermagt, yankee-imperialismen, vist interesse for at fravriste den danske imperialisme sit overherredømme på Grønland. Dette ville ikke være noget progressivt – det ville ene og alene være at en ny herre overtog kolonien.

Taktikken med at oprette reaktionære militser er en klassisk imperialistisk taktik. Det hedder “at sætte masser mod masser”, og er en del af den kontra-revolutionære oprørsbekæmpelseskrig, der føres virkende eller potentielt i hele den 3. verden af imperialismen. Virkende, som i Peru, hvor kontra-revolutionære militser oprettes med bønderne som kanonfodder for at bekæmpe Folkekrigen. Eller potentielt, som på Grønland, hvor man sigter efter at skabe splid i folket og skabe en 5. kolonne i tilfælde af besættelse af landet eller en fremtidig national befrielseskrig. Den danske imperialisme har tidligere benyttet sig af oprørsbekæmpelsesstrategien for at sikre sig imod en Folkekrig på Grønland – som f.eks. gennem forbuddet mod rejse til Grønland for medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti, da man frygtede “en situation som den i Kina”.

Revolutionære er imod det koloniale herredømme på Grønland, både i dets politiske, militære, økonomiske og kulturelle aspekter. Grønlands folk fortjener national selvbestemmelse, og det vil hverken ske under dansk herredømme, yankee-herredømme, kinesisk herredømme eller som en falsk “uafhængig” halvkoloni. Det vil kun ske gennem den nydemokratiske revolution og opbygningen af et socialistisk Grønland.

KNUS DEN DANSKE IMPERIALISME!
FRIHED FOR GRØNLAND!