NYHEDER

Kommunismen kan aldrig forbydes!

Bild 1
Demonstration i München imod domsfældelsen i “Kommunistprocessen i München”, hvor 10 personer er dømt for medlemskab i Tyrkiets Kommunistiske Parti/marxister-leninister, der leder Folkekrigen i Tyrkiet.

Kommunismen kan aldrig forbydes!

Ned med klassejustitsen! Frihed for de 10 dømte!

10 personer er den 28. juli 2020 blevet dømt for medlemskab i Tyrkiets Kommunistiske Parti/marxister-leninister, der leder Folkekrigen i Tyrkiet. Dommen lyder på mellem 2 år og 9 måneders fængsel til 6 år og 6 måneders fængsel. De 10 dømte blev arresteret i en lang række forskellige lande i den Europæiske Union den 15. april 2015 på den tyske imperialismes opfordring og derpå udleveret til Tyskland, hvor de siden har stået for retten i den såkaldte “TKP/ML Proces”.

Kammerater fra “Tjen Folket” skriver i en nylig artikel om dommen:

De blev ikke anklaget for at have begået nogen specifik forbrydelse her [i Tyskland], men for at være medlemmer af TKP/ML. Det er den første retssag, der er blevet udført i Tyskland vedrørende medlemskab af TKP/ML. Det er også den første, hvor de anklagede er blevet dømt for medlemskab af en “udenlandsk terrororganisation” under § 129b af straffeloven, selvom TKP/ML ikke er på nogen international terrorliste og ikke er forbudt i Tyskland under Foreningsloven og hvis medlemmer for det meste har modtaget flygtningestatus i Tyskland.

Ved at reaktionen gennem dommen endnu engang har brudt sine egne love, er retssagens politisk motiverede natur meget åbenlys. Baseret på den tyrkiske stats “vurderinger” og “beviser”, en stat der overvælder sit folk med åben undertrykkelse og terror, at anklage revolutionære aktivister i Tysklands Forbundsrepublik som “terrorister” (eller deres tilhængere), selvom de ingen specifikke forbrydelser har udført her, og at fordømme dem, har mere at gøre med at fascismens straffelov sigter med politisk motivation frem for noget andet. Men dette var målet fra begyndelsen af. Selv arrestationernes iscenesatte billeder lagde grundlaget for dette: Med specialstyrker, panservogne, samtidige razziaer og våbnene parat, blev arrestationerne udført på en sådan måde at de ti (ubevæbnede) anklagede på forhånd kunne stigmatiseres som “farlige terrorister”, og den sidste af dem blev først løsladt i går, på domsfældelsens dag, efter at have siddet mere end fem år i fængsel uden dom.

https://demvolkedienen.org/index.php/en/allgemein/4318-proclamation-and-protest-in-the-tkp-ml-trial

Siden domsfældelsen er der fundet aktioner og demonstrationer sted i hele Tyskland og flere andre lande.

tkpml prozess kundgebung köln 2
MODSTAND ER IKKE TERRORISME!
tkpml prozess kundgebung freiburg
Freiburg im Breisgau
Berlin-Wedding
Malung aus Berlin Tempelhof in Solidarität mit den Verurteilten im TKP ML Prozess und Varavara Rao
Berlin-Tempel: FRIHED FOR DE DØMTE I TKP/ML-PROCESSEN OG VARAVARA RAO!
Hamborg
tkpml prozess kundgebung köln
Køln
Bremen

Retssagen har gjort det tydeligt for enhver, at den rådne tyske imperialisme, i ledtog med sine halvkoloniale tyrkiske undersåtter, vil gøre hvad som helst for at stoppe kampen og modstanden mod det imperialistiske system. Folkekrigen i Tyrkiet er en revolution, det højeste udtryk for modstanden mod det eksisterende system, der vil skabe en ny fremtid for det tyrkiske og kurdiske folk, og skabe et socialistisk Tyrkiet. Folkekrigen i Tyrkiet er en af de fire Folkekrige på Jorden i dag, der er lysende fakler for det internationale proletariat og verdens folk. Ingen og intet kan stoppe Folkekrigen — hverken imperialismen, reaktionen, revisionismen eller naturen!

https://www.redspark.nu/wp-content/uploads/2017/05/tikko-800x445.png
TKP/ML blev konstitueret af Kammerat Ibrahim Kaypakkaya i 1972. Partiet leder Tyrkiets Arbejder- og Bondebefrielseshær (TiKKO), der udkæmper Folkekrigen. TKP/ML er et af fire Kommunistiske Partier i verden i dag, der fører Folkekrige. Alle revolutionære, i Danmark såvel som andre lande, bør tage ved lære af dets storslåede forbillede.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b4/Ibrahim_Kaypakkaya_Portrait.jpg
Kammerat Ibrahim Kaypakkaya, grundlægger af TKP/ML og indleder af Folkekrigen.

Leve TKP/ML!

Leve Folkekrigen i Tyrkiet!

Leve Kammerat Ibrahim Kaypakkaya!