KULTUR

Dokumentarfilm om den Kinesiske Revolution og den Store Proletariske Kulturrevolution

Den Store Proletariske Kulturrevolution, der nu udfoldes, er en storslået revolution, der berører folk helt ind i sjælen og udgør en ny etape i udviklingen af den socialistiske revolution i vort land, og denne nye etape er både bredere og mere dybtgående.

Formand Mao Tse-tung: “Kinas Kommunistiske Partis Centralkomités beslutning vedrørende den Store Proletariske Kulturrevolution”, 8. august 1966.

Der blev produceret mange interessante og lærerige dokumentarfilm om den Kinesiske Revolution og den Store Proletariske Kulturrevolution. Den bedst kendte er formentlig “Hvordan den tåbelige gamle mand flyttede bjergene”, produceret af franske journalister på Kulturrevolutionens højdepunkt. Men der findes også danske dokumentarfilm om den Kinesiske Revolution og Kulturrevolutionen. Vi deler nogle links til forskellige dokumentarfilm, der kan være med til at visualisere for vores læsere, hvad socialistisk revolution vil sige i praksis.

Den Røde Hær frygter ikke det lange felttogs strabadser,
titusinde floder og tusinde bjerge er blot en munter leg.
Wuling-fjeldenes snoninger er krusninger i en vandpyt,
Wumen-kædens stenmasser jordklumper under fødderne.
Det gyldne sands bølger slår op – de skydækkede klipper bliver varme.
Det store færgesteds bro står spændt – jernkæderne er kolde.
Vi glædes des mere over Min-bjergets milevide snevidder,
alles ansigter lyser af jubel, da Hæren har lagt bjergene bag sig.

Formand Mao Tse-tung: “Den Lange March”, oktober 1935.

Grib timen, grib dagen. Den Kinesiske Revolution fortalt gennem billeder og digte af Mao Tse-tung. En dansk dokumentarfilm produceret af Dino Raymond Hansen i 1970erne, der på utrolig smuk vis fortæller om Kinas Folkerepublik gennem Formand Maos digte.

Hvordan den tåbelige gamle mand flyttede bjergene. En fransk dokumentarfilm på mange timer, produceret af Joris Ivens, der belyser forskellige aspekter af livet i Kinas Folkerepublik under den Store Proletariske Kulturrevolution. Fra 1974.

Leve den Proletariske Verdensrevolution!. En fortræffelig dokumentarfilm produceret af Folkebevægelsen Peru i 2004. Desværre kan den kun findes på hjemmesiden af politikonspirationen “Sol Rojo” indtil videre – vi anbefaler derfor at passe på, hvis man vil downloade filmen. Filmen dækker hele den Proletariske Verdensrevolutions historie gennem dens tre etaper: den Strategiske Defensiv (1871-1949), den Strategiske Ligevægt (1949-80) og den Strategiske Offensiv (1980-). Her spiller den Kinesiske Revolution og den Store Proletariske Kulturrevolution hovedrollen i den 2. del af dokumentarfilmen.

Maoismen er noget nyt, og det nyfødte har aldrig været accepteret nemt. Dets autoritet er blevet fastslået gennem vild kamp, af proletariatets ledelse i revolutionen, de Kommunistiske Partier. […] Maoismen har den mest vidtrækkende vigtighed for det internationale proletariat og verdens folk. Derfor forbliver det en nødvendig opgave at kæmpe for at gøre den til befaler og vejleder for verdensrevolutionen. […] Lad os dermed genbekræfte vor maoisme, det mest glorværdige højdepunkt.

Formand Gonzalo: “Til fejringen af 40-året for den Kinesiske Revolution”, 30. september 1989.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s