Uncategorized

VOLLSMOSE: Klassekampe efter en mand blev dræbt

Onsdag aften blev skud affyret i Egeparken i Vollsmose i Odense.

Politiet fik en anmeldelse om skud onsdag aften kl 23.49 og var umiddelbart efter på stedet. Ved ankomst til Egeparken i Vollsmose konstaterer politiet, at to personer er ramt af skud. Den ene person er afgået ved døden. Den anden person er hårdt såret, men er nu efter behandling stabil. Begge mænd er 31 år gamle.


https://localeyes.dk/a152848-1234-en-draebt-og-en-haardt-saaret-af-skud-i-vollsmose/

Dette gav anledning til at politiets „patruljer har natten igennem været talrigt tilstede og er fortsat massivt tilstede i bydelen“, samtidig med at der er indført en „dobbelt straf zone“ i nabolaget indtil den 2. juli. Dvs. at lovovertrædelser medfører en dobbelt straf, hvis de begås i området ― en del af den såkaldte „Ghettopakke“. Alt dette sker under dække af „at borgerne SKAL kunne føle sig trygge i området“.

Formålet med den skærpede strafzone er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger, og dermed genskabe trygheden i området.


https://politi.dk/fyns-politi/nyhedsliste/skaerpet-strafzone/2020/06/25

Hvorfor opruster politiet deres tilstedeværelse i Vollsmose? Fordi det er Danmarks mest koncentrerede og eksplosive proletariske nabolag. Masserne i nabolaget kan sættes i flammer af den mindste gnist, som det er sket mange gange før. Der har i mere end et år været en utrolig anspændt situation i Vollsmose fordi Odense Kommune vil rive tusindvis af boliger ned i nabolaget, inkl. hele kvarteret Bøgeparken til næste sommer, og fordi en af de eneste grundskoler i området (H. C. Andersen Skolen) er blevet lukket af kommunen for at sikre „integrationen“. Og disse skudepisoder, begået af pjalteproletariske bander, har sat masserne massivt i bevægelse.

Omkring 500 personer er i dag samlet i Odense-bydelen Vollsmose for at mindes den skuddræbte Abdinur. Det er blandt andet naboer, der er mødt op for at sige, at de ikke længere vil finde sig i den hårde kriminalitet, der foregår lige uden for deres hjem. ’Han var en ung mand, der passede sig selv. Vi vil ikke i lokalsamfundet finde os i at blive taget som gidsler’, siger Ali Hassan, som har været med til at arrangere mindehøjtideligheden.


https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/abdinur-blev-skudt-taet-paa-sit-hjem-nu-siger-vollsmose-stop

Politiet dukkede op til demonstrationen for at opfordre forældrene til at tale med deres børn om at „ikke frivilligt eller ufrivilligt bliver del af en helt unødvendig konflikt“.

Politiet siger, at de er i Vollsmose for at skabe „tryghed“. Men det er en rendyrket løgn. Politiets „tryghed“ er boligselskabernes, arbejdskøbernes og kommunens tryghed ― ikke massernes. Masserne oplever ikke tryghed, men frygt, når politiet kører forbi i deres patruljevogne. Lige nu er kommunen under pres fra Fyns Politi om, som en del af anvendelsen af „Ghettoloven“, at føre en vej midt igennem Vollsmose, så patruljerne nemmere kan køre igennem, i stedet for at måtte bevæge sig igennem nabolaget til fods.

Masserne i Vollsmose kæmper og gør modstand, hver dag med tusind og én metoder, imod kommunens „tryghed“, politiets „tryghed“, pjalternes „tryghed“. Og dét er retfærdigt. En 31-årig proletarisk mand skal ikke dræbes på vej hjem fra moskéen ― og politiet, kommunen og de borgerlige medier skal i hvert fald ikke på kynisk vis udnytte hans død til at skærpe repressionen mod hans familie, venner, bekendte og kvarter.

Kampen imod pjaltevolden, imod politirepressionen, imod „Ghettoloven“ ― det er én kamp. Det er de dybeste og bredeste massers dagskravskamp. Det er sådan masserne sikrer deres eksistens, ved at betale med blod, sved og tårer. Men alle disse problemer, som masserne står overfor, opstår på ny i titusinder af former, fordi den danske imperialisme fortsat eksisterer ― den onde rod til alle disse problemer. Der er kun én vej til for evigt at gøre op med al den elendighed, masserne i Danmark oplever: den socialistiske revolution.

LEVE MASSERNES RETFÆRDIGE KAMP!

BANDER OG POLITI ― UD AF VORES NABOLAG!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s