Uncategorized

PERUS KOMMUNISTISKE PARTI: CENTRALKOMITEENS RESOLUTION, DECEMBER 1992

Vi publicerer hermed en uofficiel dansk oversættelse af Perus Kommunistiske Partis Centralkomites Resolution fra december 1992, i forbindelse med anholdelsen af Formand Gonzalo.


Proletarer i alle lande, forén jer!

CENTRALKOMITEENS RESOLUTION

Perus Kommunistiske Partis (PKP) Centralkomite hilser på glødende vis vor elskede, heltemodige og mesterlige Fører, Formand Gonzalo; den største nulevende marxist-leninist-maoist, en stor politisk og militær strateg, filosof, kommunisters lærer, Partiets Enhedscentrum, som ved skabende at anvende marxismen-leninismen-maoismen til den Peruanske Revolutions konkrete betingelser har skabt Gonzalo tænkning, garanti for revolutionens triumf.

PKPs Centralkomite genbekræfter sig i sin ydmyge, bevidste og ubetingede underkastelse til Formand Gonzalos personlige lederskab og hele Partiets lederskabssystem.

PKPs Centralkomite genbekræfter sig i den I. Partikongres’ historiske anerkendelse:

Vi, Kongressens medlemmer, udtrykker vor anerkendelse af Formand Gonzalo som fortsætteren af Marx, Lenin og Formand Mao Tse-tung, som har garanteret sammenhængen af det hovedsagelige, historiske Partimøde. Ligesom vor jublende kommunistiske hilsen for at have indledt og anført den marxistisk-leninistisk-maoistisk, Gonzalo tænknings kontra-offensiv, der vil knuse den nye kontra-revolutionære offensiv anført af Gorbatjov og Teng, og for i at udvikle den gennemtvinge maoismen som en ny, tredje og højere etape af marxismen, sigtende mod en ny udvikling af marxismen, tjenende den Proletariske Verdensrevolution til Kommunismen er nået.“ (juni, 1989)

I dag, nu hvor vor elskede Fører står over for vanskelige situationer, der stammer fra en beklagelig arbejdsulykke, påtager vi os på fast vis hans modige og beslutsomme opkald af den 24. september 1992 fra fængslet:

Vi oplever historiske øjeblikke. Enhver må gøre sig det klart, at det er sådan, vi må ikke bedrage os selv. I disse øjeblikke må vi anstrenge os af alle kræfter, for at modstå vanskelighederne og fortsat løse vore opgaver, for at opnå målet! Sejren! Dette må vi gøre.“

Og dét er hvad vort Parti gør, ledende den uovervindelige Folkekrig for at erobre magten i hele landet, udviklende en strategisk ligevægt, skabende mere Ny Magt, i dag organiserende Folkebefrielsesfronten; beslutsomt anvendende beslutningerne fra Centralkomiteens glorværdige, historiske og transcendentale III. Plenum. Vi befinder os selv i den fulde anvendelse af den IV. Strategiske Udviklingsplan for Folkekrigen til Magtens Erobring og den VI. Militære Plan: „Opbyg Magtens Erobring!“, mens dens I. Felttog: „Til Forsvar for Førerskabet, Imod det Folkemorderiske Diktatur!“, udførende talrige væbnede aktioner, der vil fylde imperialismen, storborgerskabet og godsejerne med rædsel, såvel som deres revisionistiske og opportunistiske lakajer og alle deres betalte skribenter, der forgæves forsøger at skjule selve virkeligheden.

På energisk vis gendriver vi de grundløse løgne fra den folkemorderiske forræder og hele horden af kødædende hunde, forsvarere af den gamle orden, der forsøger at smæde imod Føreren af Partiet og revolutionen. Formand Gonzalo er det største forbillede på, hvad en kommunist er, og siden han selv indledte den uovervindelige Folkekrig, trådte han ind i klandestiniteten og forblev dér i mere end 12 år, i heltemodig, ihærdig og hemmelig eksistens, anførende revolutionen skridt for skridt. Det var under disse omstændigheder at „DINCOTEs“ stikkeres anholdelse af ham fandt sted den 12. september 1992. Men vort folk må vide, at anholdelsen fandt sted ved hjælp af råd og ledelse fra yankee-imperialismen gennem det ondsindede CIA. Imperialismen som åbenlyst leder den såkaldte „lavintensitetskrig“ i landet.

Vi advarer beslutsomt den folkemorderiske landsudsælger Fujimori og de kujonagtige og folkemorderiske væbnede styrker som instruerer ham, eksperter i nederlag og i at gemme sig bag ved de ubevæbnede masser; det kirkelige hierarki, dommere og bureaukrater, som støtter folkemordet; og dets store dukkefører: hovedsageligt yankee-imperialismen; om at de er ansvarlige for vor Førers liv og helbred og at hvis der tværtimod skulle ske ham noget, vil de betale med deres og alle deres kumpaners liv, koste hvad det vil. Og vi forlanger overholdelse af krigsfangernes rettigheder; forlangende årvågenhed fra de internationale organismer, hvis pligt det angiveligt er at sikre at der leves op til grundlæggende aftaler og retsnormer, som reaktionen selv har etableret og påstår at overholde.

Vi advarer vort heltemodige folk, så de ikke vil lade sig blive forvirret af de sorte løgne, som fremsættes af det folkemorderiske diktatur, der anvender sin „lavintensitetskrig“ ledet af dets herre, yankee-imperialismen. Derfor fordømmer vi den såkaldte „Fortrydelseslov“ som folkemorderne har dekreret og på basis af hvilken de har rejst den latterlige farce, som de fejlagtigt kalder for „hundredevis af oprøreres overgivelse“ såvel som såkaldte „massearrestationer af senderista’er“ eller „bombningen og nedbrændingen af senderista-fæstninger i Ayacucho (Vizcatan, Waripata), Huallaga osv.“. Vi genbekræfter at den marxistisk-leninistisk-maoistisk, Gonzalo tænknings Folkekrig er uovervindelig og uundgåeligt vil erobre sejren. Og dét afhænger ikke af en synsk marionets vilje, der end ikke er sikker på at fuldføre sit „mandat“, ej heller afhænger det af de folkemorderiske væbnede styrkers eller yankee-imperialismens vilje, der er blevet besejret så mange gange af den samme Folkekrig. Men det, de ønsker at skjule med deres løgne, er den alvorlige situation som den gamle stat befinder sig i, der ingen udvej har; det, de ønsker at skjule, er dusinvis af soldaters desertering, der udnyttes som kanonføde og de hundredevis af sårede, der påtvinges dem af Folkebefrielseshæren; det, de ønsker at skjule, er de skarpe modsigelser, som i dag splitter storborgerskabets to faktioner og som genspejler sig i hjertet af dets rådne væbnede styrker.

Vi anerkender og værdsætter det internationale proletariats, den Revolutionære Internationalistiske Bevægelses, de Kommunistiske Partiers, Folkeorganisationernes, verdens folks solidaritet og støtte, de, der har rejst sine stemmer og næver i livagtig protest til forsvar for Formand Gonzalo gennem deklarationer, demonstrationer, mobiliseringer og væbnede aktioner. Vi opfordrer til at fortsætte med at udvikle disse opgaver, men forbundet til felttoget: „Leve Maoismen“.

På Centralkomiteens III. Plenum sagde Formand Gonzalo: „Maoismen, legemliggørende sig i verdens folk, marcherer for at befale den Nye Store Bølge af den Proletariske Verdensrevolution“. Og i sin tale den 24. september 1992 fortalte han os: „Hvad har vi brug for? Vi har brug for at maoismen bliver legemliggjort, sådan som det allerede sker. Vi har brug for at maoismen skaber nye Kommunistiske Partier til at styre og lede den Nye Store Bølge af den Proletariske Verdensrevolution, som går os i møde.“. „Det næste år er det 100 året for Formand Maos fødsel. Dette 100 år skal vi fejre og vi organiserer det med Kommunistiske Partier.“. Vi er begyndt at gøre dét, fordi maoismen er den tredje, nye og højere etape af det internationale proletariats ideologi, og dét er afgørende.

Til sidst genbekræfter vi os i den ubevægelige beslutning om at give livet for Formand Gonzalo, Partiet og revolutionen. Vi genbekræfter os i vor beslutsomme resolution om at udvikle Folkekrigen for at erobre magten i hele landet, på loyal, ihærdig og livagtig vis anvendende vor uovervindelige og almægtige ideologi: marxismen-leninismen-maoismen, Gonzalo tænkning.

LEVE MAOISMEN!

LEVE FORMAND GONZALO!

FORSVAR FORMAND GONZALOS LIV!

LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALO TÆNKNING!

LAD OS UDVIKLE DEN STRATEGISKE LIGEVÆGT!

December, 1992
PKP ― Centralkomite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s