Uncategorized

GRØNLAND: Den danske imperialisme og yankee-imperialismen i strid og ledtog om koloniherredømmet

For første gang siden 1953 åbner yankee-imperialismen et konsulat for USA på Grønland. Det sidste konsulat blev oprettet i forbindelse med yankee’ernes besættelse af landet under den II. Imperialistiske Verdenskrig og nedlagt efter det blev tydeligt, at den danske imperialisme ikke ville sælge Grønland til USA og foretrak at beholde styringen af sin egen koloni ― dog med indrømmelser af militær karakter til yankee’erne i form af den strategisk vigtige Thule-base.

Den nye yankee-konsul på Grønland, Sung Choi, har siden 2019 været tilknyttet yankee-ambassaden i København med Grønland som særligt ærinde. Det var i denne forbindelse at yankee’ernes Præsident Donald Trump forsøgte at købe Grønland i august 2019, tydeligvis et udtryk for ekstrem imperialistisk chauvinisme og frem for alt et forsøg fra den eneste hegemoniske supermagts side på at overtage Danmarks militært vigtige koloni for at styrke sin stilling i Arktis ― et forsøg som blev massivt fordømt af anti-imperialistiske kræfter.

Grønland har en enorm betydning for imperialisterne, der vil udbytte og undertrykke det grønlandske folk for at få deres vilje. For den danske imperialismes vedkommende, som den eneste hegemoniske imperialist på Grønland, drejer det sig om økonomiske ressourcer ― minedrift, fiskeri osv. Danmark har stort set ingen militær aktivitet på øen og har slet ikke råd til at opruste den til krig. Til gengæld giver den danskerne en plads ved bordet i Arktisk Råd, hvor de kan udøve en lille smule indflydelse i imperialisternes ledtog og strid.

Imidlertid har Grønland enorm strategisk, militær betydning. Kontrol over øen ville tillade yankee-imperialismen at fuldkommen dominere det Arktiske Ocean, der grænser op til den anden imperialistiske supermagt, den tynde hund, den russiske imperialisme. Yankee-imperialismen og den russiske imperialisme har siden den II. Imperialistiske Verdenskrig været i strid om, hvem der skulle være hegemon over hele kloden, og det drejer sig for dem om at strategisk omringe hinanden for så gennem en III. Imperialistiske Verdenskrig knuse den anden supermagt og etablere sin fuldkomne dominans. Grønland er et led i dette „store spil“ mellem de imperialistiske supermagter, hvor mindre magter som Danmark har meget lidt at skulle have sagt. Det udtrykkes bl.a. gennem yankee’ernes stationering af atomraketter på Thule-basen. Derfor ønsker yankee-imperialismen at kontrollere Grønland, det drejer sig om at forberede den III. Imperialistiske Verdenskrig, uanset hvor meget de taler om „kinesisk indflydelse i Arktis“. Og det må vi afsløre, fordømme og bekæmpe, i sidste ende med Folkekrig på Grønland.

I mellemtiden hilses denne nye yankee-lakajs ankomst til Nuuk velkommen af både den danske imperialisme, der slikker støvlen på sin hegemoniske „storebror“, og de grønlandske bureaukrat-kapitalister, anført af „Folkefællesskabet“ (IA), hvis ledere ser frem til at skifte den 300 år gamle kolonimagt ud med den storslåede supermagt. Sung Chois job på Grønland er at gøre propaganda for yankee-imperialismens interesser, det er det grundlæggende, men han bliver alligevel præsenteret som en „reflekteret, eftertænksom type, som virkelig forsøger at sætte sig ind i vores kultur i Grønland“1 (IA), samtidig med at den danske imperialisme åbenlyst er klar over, at han „arbejder solen sort for at fremme amerikanske interesser i Grønland“2 (Det Udenrigspolitiske Nævn).

Åbningen af det nye yankee-konsulat er et forsøg fra supermagtens side på at gøre Grønland til sin egen koloni frem for en dansk koloni. Det er på ingen måde progressivt, allerhøjest vil de åbne Grønland op som en halvkoloni med „politisk uafhængighed“, sådan ville de kunne gå på kompromis ― yankee’erne får militæret, danskerne får fiskene, kineserne får minerne og grønlænderne får ingenting! Det grønlandske folk udbyttes og undertrykkes hensynsløst af den danske imperialisme, og det ville ikke være ét hak bedre under yankee-åget. Se blot på Puerto Rico, Amerikansk Samoa eller forholdene på indianerreservaterne. Forholdene minder om de grønlandske.

Den eneste vej frem for det grønlandske folk er at rejse sig til kamp for den nydemokratiske revolution, Folkekrigen, ledet af proletariatet på Grønland gennem dets Kommunistiske Parti, som må konstitueres som et militariseret, marxistisk-leninistisk-maoistisk Parti. Der vil ikke være nogen frihed for det grønlandske folk i Rigsfællesskabet, som yankee-territorium eller som „uafhængig“ borgerlig republik ― kun Grønlands Folkerepublik vil kunne give det grønlandske folk den magt til at skabe sin egen fremtid, som det fortjener.

NED MED THULE-BASEN!

NED MED YANKEE-KONSULATET!

IMPERIALISTERNE SKAL UD
― FRIHED FOR GRØNLAND!

1Aaja Chemnitz Larsen, citeret i BT, 04.05.2020.

2Martin Lidegaard, citeret i BT, 04.05.2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s