Uncategorized

1. MAJ 2020: Proletariske revolutionære går på gaden trods det reaktionære forsamlingsforbud

Vi vil i de kommende dage rapportere yderligere om aktionerne den 1. Maj, Proletariatets Internationale Kampdag. Det gælder både aktioner af revolutionister i Danmark såvel som aktioner udført af de revolutionære i hele verden.


Den 1. Maj er Proletariatets Internationale Kampdag. Og trods den socialfascistiske regerings reaktionære tiltag for at forbyde masserne at gå på gaden, trods de forræderiske pamperes aflysning af 1. Maj demonstrationerne, har man i hele landet og især i København kunnet se et kampvilligt udtryk, med masser af aktioner.

I Fælledparken, hvor proletariatet i Danmark hvert år symbolsk fejrer sin Kampdag og Slaget på Fælleden, den store styrkeprøve der fandt sted i 1872, var den 1. Maj erklæret “aflyst” af imperialismen, reaktionen og revisionisterne. Revisionister som “Kommunistisk Parti” og “Revolutionære Socialister” havde indkaldt til “stormøder på Zoom” (en videochat-app udviklet af den kinesiske socialimperialisme). Kryptofascistiske politikere som Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti havde erklæret “den nationale samlings sejr over klassekampen” i og med at den 1. Maj var blevet “aflyst” i pandemiens tegn. Men den 1. Maj, vores klasses dag, lader sig ikke aflyse!

I Kampdagens og klassens navn gik revolutionære på gaden for at udbrede propaganda om den nuværende fascistiske generalprøve i Danmark, samt kendskab til den store Fælles Internationale Erklæring fra de Kommunistiske Partier og Organisationer i hele verden. En løbeseddel blev distribueret og de revolutionære hejste den røde fane med det gyldne hammer og segl, symbolet på Kommunismen. Og trods forsøg fra Politiets side på at skræmme de revolutionære, trods hysteriet omkring “massekarantænen”, trods fascisters provokationsforsøg, trods pampernes kujoneri — trods alt dette, valgte de revolutionære at kæmpe.

Masserne responderede godt. Masserne kender deres folk. De værdsatte at proletariske revolutionære valgte at gå udenfor og markere denne vigtige dag. Og det var et kraftfuldt symbol: Uanset hvor mange man er, uanset hvad reaktionen og forræderne siger, kan og skal man kæmpe og gøre modstand! Der vil altid være en undskyldning for at holde sig indendøre. Men det, der adskiller de revolutionære fra kujonerne, er, at de revolutionære ikke lader sig skræmme, men gør det, der kræves af dem. I lyset af dét fejredes den 1. Maj dette år.

LAD FOLKET STYRE SUNDHEDSVÆSENET!
LAD KAPITALISTERNE BETALE FOR PANDEMIEN!

NED MED DEN NYE KAPITALISTISKE KRISE!
KNUS LØNSYSTEMET – ARBEJDE TIL ALLE!

FORSVAR VORES DEMOKRATISKE RETTIGHEDER!
KÆMP FOR DEN SOCIALISTISKE REVOLUTION!

FORÉN JER UNDER MAOISMEN!


Løbesedlen:

Proletarer i alle lande, forén jer!

LEVE DEN 1. MAJ
PROLETARIATETS INTERNATIONALE KAMPDAG!

Alt under Himlen er i kaos. Situationen er fortræffelig. ―
FORMAND MAO TSE-TUNG

Vi vidste allerede, at dette samfund er bundråddent og fortjener at dø. At det står i vejen for menneskehedens fremskridt og holder os nede i elendighed. Den nuværende pandemi og den fejlagtigt kaldte „Coronakrise“ har kun afsløret dette endnu mere over for proletariatet og folket. Hvorfor kunne covid-19 udvikle sig fra en epidemi til en pandemi? Fordi kapitalen ikke ville have sine forsyningslinjer forstyrret. Hvorfor blev staten „nødt til“ at lukke ned for samfundet, så der ville være hospitalssenge nok? Fordi man i årtier har skåret ned på sundhedsvæsenet, så det ikke kan håndtere en pandemi. Hvorfor er der kommet en ny økonomisk krise? Fordi det er en naturlig og uundgåelig konsekvens af kapitalismen, pandemien er ikke årsagen, den var kun dråben, der fik bægeret til at flyde over. Og nu skal vi, arbejderne og masserne, betale for „Coronakrisen“. Vi betaler gennem forsamlingsforbud, en ny korporativ overenskomst, fyringer, „hjemsendelser“, manglende pladser i vuggestuen, bøder for at opholde sig udenfor ― vi kunne blive ved! Den reaktionære regering, de forræderiske pampere og den snyltende kapital indfører i fællesskab et fascistisk regeringssystem i Danmark, komplet med persondyrkelse af „føreren“ Mette Frederiksen, og forventer skamløst folkets støtte ― men det danske folk har aldrig accepteret fascisme og vil heller ikke nu. I flere imperialistiske lande kæmper folket allerede hårdt for deres rettigheder, der er ved at blive taget fra dem, og utallige mennesker går i dag på gaden i Tyskland, USA og andre lande, for at forsvare deres rettigheder overfor den stigende reaktionisering. Pandemien og krisen rammer de undertrykte lande hårdest. I Indien mistede 100 millioner arbejdere jobbet på én dag. I Ecuador flyder ligene i gaderne. I Peru er der indført undtagelsestilstand og militæret patruljerer Lima i tanks. Vi må se det store perspektiv, at krisen og pandemien er skabt af imperialismen, forværret af imperialismen og kun giver anledning til mere udbytning og undertrykkelse under imperialismen. Men undertrykkelse avler modstand, og de nationale befrielseskampe skrider fremad verden over. I Østeuropa rejser folkene sig til kamp imod EU, der tvinger de halvkoloniale lande til at betale for krisen, og samtidig gør dem afhængige af EU gennem „at dele udgifterne for covid-19“. Og Folkekrigene i Peru, Indien, Tyrkiet og på Filippinerne er lysende fakler for de revolutionære i alle lande, ledet af marxistisk-leninistisk-maoistiske Kommunistiske Partier, der ikke giver op overfor „Coronakrisen“, men i stedet genfordobler deres anstrengelser for at skabe en bedre verden. Vi må kræve at folket overtager sundhedsvæsenet, at de rige betaler for det og at nedskæringerne stopper, så vi er beredt på pandemier. Vi må kræve et stop for „hjemsendelser“, fyringer og lukning af daginstitutioner. Vi må kæmpe og gøre modstand imod „epidemilovens“ undtagelsestilstand og forsvare vores demokratiske rettigheder. Men dette er ikke nok. Det er kun gennem en ende på dette rådne system, at vi kan sætte en stopper for alle disse skændige forbrydelser. Imperialismen er den virkelige sygdom, der suger livet ud af verdens folk. Vi befinder os i bæstets mave og må sammen med det internationale proletariat og verdens folk give imperialismen dødsstødet ― indefra og udefra. Vejledt af marxismen-leninismen-maoismen, ledet af Danmarks Kommunistiske Parti, gennem Folkekrigen. Derfor siger vi:
LAD FOLKET STYRE SUNDHEDSVÆSENET!
LAD KAPITALISTERNE BETALE FOR PANDEMIEN!
NED MED DEN NYE KAPITALISTISKE KRISE!
KNUS LØNSYSTEMET – ARBEJDE TIL ALLE!
FORSVAR VORES DEMOKRATISKE RETTIGHEDER!
KÆMP FOR DEN SOCIALISTISKE REVOLUTION!
FORÉN JER UNDER MAOISMEN!Fælles Aktion København
Maj 2020
FA.KBH@PROTONMAIL.COM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s