Uncategorized

Mjølnerparken: Aktion imod den reaktionære »Ghettolov«

Vi har modtaget rapport om en graffitiaktion, der er blevet udført natten til tirsdag i det proletariske nabolag Mjølnerparken i København N. Nabolaget rammes hårdt af den reaktionære »Ghettolov«, som skiftende »blå« og »røde« regeringer har indført og opretholdt. Mange familier i nabolaget vil blive sat på gaden eller tvangsflyttet til dyre boliger i den nære fremtid, for at gøre plads til privatiseringen og gentrificeringen af byen.

»Ghettoloven« er en del af den generelle offensiv imod arbejderklassens og folkets rettigheder og levevilkår, som den danske imperialisme udfører, både i Danmark og på verdensplan. Loven betyder mere udbytning og undertrykkelse af masserne, under påskud af at bekæmpe »parallelsamfund«. Den er forbundet til en større polititilstedeværelse og forhøjede straffe i nabolagene.

De revolutionære i Danmark bekæmper »Ghettoloven« og opfordrer folket til at rejse sig til kamp og modstand mod den reaktionære danske imperialisme. Kun revolutionen vil frigøre folket i Danmark og verden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s