Uncategorized

Formand Mao Tse-tung: »Tyve Udtryk for Bureaukratiet«

07.01.2020: Vi har foretaget rettelser i de ufuldendte dele af oversættelsen og beklager ulejligheden.


Vi publicerer hermed en uofficiel dansk oversættelse af Formand Mao Tse-tungs analyse af bureaukratiet fra 1970, som er blevet tilsendt os.


Tyve udtryk for bureaukratiet

1.  På det højeste niveau er der meget lidt viden; de forstår ikke massernes mening; de undersøger og studerer ikke; de begriber ikke specifikke politikker; de udfører ikke politisk og ideologisk arbejde; de er adskilt fra virkeligheden, fra masserne og fra Partiets ledelse; de udsteder altid ordrer, og ordrene er sædvanligvis forkerte, i hvert fald vildleder de landet og folket; i det mindste obstruerer de den faste tilhang til Partiets linje og politik; og de kan ikke mødes med folket.

2.  De er hovmodige, selvtilfredse og de diskuterer politik målløst. De begriber ikke deres arbejde, de er subjektive og ensidige; de er hensynsløse; de lytter ikke til folket; de er grusomme og vilkårlige; de gennemtvinger ordrer; de går ikke op i virkeligheden; de vedligeholder blind kontrol. Dette er det autoritære bureaukrati.

3.  De har meget travlt fra morgen til aften, de arbejder hele året rundt; de undersøger ikke folk og de undersøger ikke problemerne; de studerer ikke politikkerne; de støtter sig ikke på masserne; de forbereder ikke deres udtalelser; de planlægger ikke deres arbejde. Dette er hjerneløst, vildledt bureaukrati. Med andre ord er det rutinepolitik.

4.  Deres bureaukratiske indstilling er enorm; de kan ikke have nogen retning; de er egoistiske; de slår på deres trommer for at bane vejen; de gør folk bange blot ved at kigge på dem; de slynger gentagne gange alskens fornærmelser imod folk; deres arbejdsstil er grov; de behandler ikke folk som ligeværdige. Dette er herremandsbureaukratiet.

5.  De er uvidende; de skammer sig over at spørge om noget som helst; de overdriver og de lyver; de er meget falske; de giver folk skylden for fejl; de giver sig selv æren for succeser; de svindler centralregeringen; de vildleder dem over sig og snyder dem under sig; de dækker over mangler og tilsminker fejl. Dette er det uærlige bureaukrati.

6.  De forstår ikke politik; de gør ikke deres arbejde; de skubber tingene over på andre; de lever ikke op til deres ansvar; de forhandler; de udskyder ting; de er ubehøvlede; de mister deres årvågenhed. Dette er det uansvarlige bureaukrati.

7.  De forsømmer ting; de klarer sig så godt som de kan; de har intet at gøre med folk; de begår altid fejl; de stiller sig respektfuldt til rådighed for dem over sig og er dovne overfor dem under sig; de er altid forsigtige; de har otte sider og er slimede som ål. Dette er bureaukratiet af de funktionærer, der lige akkurat slæber sig gennem livet.

8.  De lærer ikke politik fuldkomment; de gør ikke fremskridt i deres arbejde; deres talemåde er smagløs; de har ingen retning i deres ledelse; de forsømmer deres rangs pligter men tager imod lønnen; de finder på ting for udseendets skyld. Snylterne indleder ikke nogen problemer, men koncentrerer sig hovedsageligt om deres dovenskab; de, der arbejder hårdt, er dydige og ikke opfører sig som funktionærerne, behandles dårligt. Dette er det vildledende, talentløse bureaukrati.

9.  De er dumme; de er forvirrede; de tænker ikke selv; de er rådne sensualister; de overspiser dag for dag; de er slet ikke flittige, de er usammenhængende og de er uvidne. Dette er det dumme, ubrugelige bureaukrati.

10.  De vil have andre til at læse dokumenter; de andre læser mens de selv sover; de kritiserer uden at se på tingene; de kritiserer fejl og giver folk skylden; de har intet at gøre med fejlene selv; de diskuterer ikke tingene; de skubber tingene til siden og ignorerer dem; de siger ja til dem over sig; de lader som om de forstår dem under sig, selvom de ikke gør; de gestikulerer; og de gemmer på uenigheder med dem på deres eget niveau. Dette er det dovne bureaukrati.

11.  Regeringskontorerne vokser sig større og større; tingene forvirres mere; der er flere folk end arbejdspladser; de går i cirkler; de skændes og bagtaler; folk har ikke lyst til at gøre ekstra ting; de opfylder ikke deres specifikke pligter. Dette er regeringskontorernes bureaukrati.

12.  Dokumenterne er talrige; der er skrankepaver; instrukserne formerer sig; der er talrige ulæste rapporter som ikke kritiseres; mangle kronogrammer og skemaer optegnes og bruges ikke; der er talrige arbejdsmøder og intet videreføres; og der er mange studiemøder, men intet læres. Dette er det formalistiske skrankepavebureaukrati.

13.  De søger nydelse og frygter sværhed; de laver aftaler under bordet; én bliver funktionær og hele familien nyder godt af det; én når til Nirvana og alle hans bekendte stiger til Himlen; der holdes fester og gives gaver. … Dette er de exceptionelles bureaukrati.

14.  Jo større en funktionær bliver, jo værre bliver dens temperament; dens krav for at understøtte sig selv bliver større og større; dens hjem og dets møbler bliver mere og mere luksuriøse; og dens adgang til ting bliver bedre og bedre. Det øvre lag får størstedelen mens det lavere får høje priser; der er ødsel og spild; det øvre og lavere og venstre og højre rejser sine hænder. Dette er de officielle toners bureaukrati.

15.  De er egoistiske; de tilfredsstiller private mål ved offentlige midler; der er korruption og spekulation; jo mere de fortærer, jo mere vil de have; og de træder aldrig tilbage eller giver op. Dette er det egoistiske bureaukrati.

16.  De slås med hinanden for magt og penge; de rækker hænderne ind i Partiet; de vil være berømte og rige; de vil have stillinger, og får de dem ikke, er de ikke tilfredse; de vælger at være fede eller slanke; de er meget opmærksomme på lønnen; de hygger sig med kammeraterne, men er ligeglade med masserne. Dette er bureaukratiet, der slås for magt og penge.

17.  En kollektiv ledelse kan ikke forenes i harmoni; de udøver sig selv i mange retninger og deres arbejde er i kaos; de forsøger at udmanøvrere hinanden; toppen er adskilt fra bunden og der er hverken centralisering eller demokrati. Dette er det uforenede bureaukrati.

18.  Der er ingen organisering; de hyrer personlige venner; de deltager i fraktionspolitik; de vedligeholder feudale forhold; de danner kliker for at fremme deres egen selvinteresse; de beskytter hinanden, individet står over alt andet; disse småfunktionærer skader masserne. Dette er det sekteriske bureaukrati.

19.  Deres revolutionære vilje er svag; deres politik er degenereret og har skiftet karakter; de opfører sig som om de er højt kvalificerede; de har en officiel tone; de øver hverken sind eller hånd. De spiser rigeligt hver dag; de undgår nemt hårdt arbejde; de ringer til en læge, når de ikke er syge; de tager på rejser til bjergene og stranden; de gør ting overfladisk; de bekymrer sig om deres selvinteresse, men slet ikke om den nationale interesse. Dette er det degenererede bureaukrati.

20.  De fremmer fejlagtige strømninger og en reaktionær ånd; de ser igennem fingrene med dårlige folk og tolererer dårlige situationer; de begår skurkestreger og bryder loven; de spekulerer; de er en trussel mod Partiet og staten; de undertrykker demokratiet; de slås og hævner sig, de bryder love og reguleringer; de beskytter dårlige folk; de skelner ikke mellem fjenden og os selv. Dette er de fejlagtige strømningers reaktionære bureaukrati.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s