Uncategorized

Revolutionære i Danmark fejrer 100-året for Danmarks Kommunistiske Parti

Revolutionære fra Røde Bølge fejrede den 9. november 100-året for konstitueringen af Danmarks Kommunistiske Parti, ifølge en rapport sendt til Socialistisk Revolution. Fejringen var præget af en kampvillig og klassebevidst stemning, med kampråb såsom »Danmark skal dø, det kan alle se! Én vej frem, genrejs DKP!«, »Styrk den internationale solidaritet! Proletariatets kampenhed!«, »Død, død, død over Danmark!«, »Danmark er et diktatur! Folkekrig er vores kurs!«, »Leve Marx! Leve Lenin! Leve Mao Tse-tung!« og »Forsvar Formand Gonzalos liv!«.

Der blev afholdt taler af marxistisk-leninistisk-maoistiske revolutionære fra forskellige lande og fremvist både en dokumentarfilm om den Internationale Kommunistiske Bevægelses historie og en video, der fordømte den danske imperialisme, hyldede Partiet og den væbnede modstandskamp, og opfordrede revolutionære i Danmark til at slutte op om Røde Bølge. Der var også deltagelse fra massernes side.

Ved samme lejlighed har Røde Bølge tilsendt Socialistisk Revolution en udtalelse og den video, der blev fremvist til fejringen.

Vi har også fået tilsendt et billede af det graffitimaleri, der indgik i videoen: