Uncategorized

Aktion i København til forsvar for Formand Gonzalos liv!

Vi deler her et billede og en kort rapport om en aktion til forsvar for Formand Gonzalos liv, som vi har modtaget i dag.

Aktivister udførte omkring 39-året for indledningen af Folkekrigen i Peru en aktion under parolen: »Forsvar Formand Gonzalos liv!« Aktionen blev udført i et proletarisk nabolag i det sydvestlige København.

Folkekrigen blev indledt i Peru af det Kommunistiske Parti den 17. maj 1980, for 39 år siden. Det var efter at Formand Gonzalo, Fører af Partiet og revolutionen, havde kæmpet for at rekonstituere Perus Kommunistiske Parti i mere end 15 år; et Parti der var konstitueret af José Carlos Mariátegui på en solid marxistisk-leninistisk basis, men som senere var kommet på afveje og skulle genrejses. I 1980 indledte Partiet og Formanden så Folkekrigen, der i 39 år nu har oplyst verden som en fakkel.

I september 1992 blev Formand Gonzalo arresteret af den reaktionære peruanske stat og stillet foran verdenspressen i et bur, hvor han holdt sin berømte tale. Siden da har han siddet i isolation og har ikke kunnet udtale sig officielt. Kommunisterne og de revolutionære i hele verden kæmper for at forsvare hans liv og vel, eftersom den peruanske stat har truet med at snigmyrde Føreren af det internationale proletariat.

Forsvar Formand Gonzalos liv! Leve Folkekrigen i Peru!

Du kan læse en kort artikel om indledningen af Folkekrigen i Peru her. Desuden kan du her læse Formand Gonzalos tale af den 24. september 1992.