Uncategorized

Tale afholdt ved »Partizan« fejringen i anledning af 46-året for Ibrahim Kaypakkayas død

Vi deler her en dansk oversættelse af talen afholdt af Redaktionen på Tidsskriftet Klassenstandpunkt den 18. maj 2019. Du kan læse rapporten om begivenheden og se billeder mm. på Dem Volke Dienen-linket foroven.

Proletarer i alle lande, forén jer!

Tale afholdt ved Partizan-fejringen i anledning af 46-året for Ibrahim Kaypakkayas død

Kære Kammerater

Vi sender vore flammende kommunistiske hilsener til alle ledere, kadrer og militante af Tyrkiets Kommunistiske Parti/marxister-leninister, der, ansigt til ansigt med revisionismens og opportunismens angreb, holder deres Parti på den eneste sejrrige kurs til revolutionen; til alle kæmpere i Arbejdernes og Bøndernes Befrielseshær, som, ved at sætte livet på spil, fastholder standpunktet i den revolutionære krigs skyttegrave og marcherer fremad; til alle masser, som, ukuelige af reaktionen, er midt i at skrive Tyrkiets historie om.

Dette år kendemærker 70-året for fødslen af Ibrahim Kaypakkaya. Og det var ham, der i 1972, i efterdønningerne af den Store Proletariske Kulturrevolution, dannede proletariatets fortrop som et Parti på basis af marxismen-leninismen og lærdommene af revolutionen i Kina. Anført af ham løftedes den væbnede kamp i Tyrkiet op til et niveau aldrig før set, da han dannede TIKKO og indledte Folkekrig. En Folkekrig der — på trods af alle imperialismens og dens lakajers, den tyrkiske stats og den væbnede revisionismes angreb — aldrig er blevet besejret indtil nu og hvis lysende eksempel har en signalvirkning for kommunisterne i hele verden.

Men i dag kendemærker også 46-året for Kammerat Kaypakkayas død. En død som han mødte i den tyrkiske stats torturfangehuller, en stat der længe før mordet på Kammerat Kaypakkaya har vist sig som værende folkemorderisk og en bøddel for de revolutionære. Og det er ikke anderledes i dag. Hvad har vi set i de sidste år? Bølger af arrestationer imod revolutionære, undtagelsestilstanden er gjort permanent og mordet på seks af vore kammerater for under et år siden i Dersim, hvor dé heltemodige kæmpere stod fast til den sidste kugle og da, da al ammunition var brugt op, blev myrdet og skamferet af reaktionen, der uploadede billederne af dette til hærens hjemmeside, og deres familier blev angrebet til bisættelsen. Og den tyske stat? Om man er et tyrkisk medlem af en demokratisk forening, tilhænger af de småborgerlig-nationalistiske styrker eller militant af det Kommunistiske Parti — så spionerer, kriminaliserer og forfølger den tyske stat.

I denne situation med stigende reaktionisering af staten, viser de tyrkiske revolutionære en tydelig retning: I stedet for at gøre fælles sag med staten og politiet — endnu mere beslutsom mobilisering af masserne imod dette og fordømmelse af klassekollaboratørerne! I stedet for ophævelsen af uafhængig revolutionær politik og at gøre sig til halehæng for de småborgerlig-nationalistiske styrker — to-linje kamp, fælles aktiviteter på basis af principper og ideologisk, politisk og organisatorisk styrkelse af egne strukturer! I stedet for valgkamp og deltagelse i regeringen af den gamle tyrkiske stat, selve den stat der, blandt andre, myrdede Kammerat Kaypakkaya — mobilisering til Folkekrigen!

Som kommunister under dannelse i BRD er vi heldige og beærede at hyppigt stå skulder ved skulder med de revolutionære fra Tyrkiet i klassekampens revolutionære praksis. Vi er overbevist om, at denne fejring også vil være endnu et vigtigt bidrag til at yderligere forene verdens kommunister på basis af marxismen-leninismen-maoismen, hovedsageligt maoismen, kampen imod revisionismen og til tjeneste for den Proletariske Verdensrevolution.

Leve Tyrkiets Kommunistiske Parti/marxister-leninister!

Leve Kammerat Ibrahim Kaypakkaya, grundlægger af Partiet og indleder af Folkekrigen!

Død over revisionismen!

Sejr til Folkekrigen!

Redaktionen på Klassenstandpunkt

Maj 2019