Uncategorized

Om »Partizan«’s fejring til minde om Ibrahim Kaypakkaya i anledning af 46-året for hans død

Vi deler her en dansk oversættelse af rapporten på Dem Volke Dienen. Billeder mm. kan ses dér.

I går markeredes det 46. jubilæum for mordet på Ibrahim Kaypakkaya, som døde den 18. maj 1973 i den tyrkiske reaktions fangehuller, efter at have stiftet et virkeligt Kommunistisk Parti og indledt Folkekrigen i sine unge år. Fejrende hans store opnåelser ved 70-året for hans fødsel, organiserede kammerater fra Partizan et mest livlig og kampvillig Kaypakkaya-fejring, der fandt sted kun få dage efter annonceringen af TKP/ml’s I. Partikongres siden dets stiftelse.

Organisatorer fra Partizan, deltagere, masser og internationale delegerede råbte i lige høj grad på euforisk vis paroler for TKP/ml, TIKKO, Ibrahim Kaypakkaya og Folkekrigen i Tyrkiet med deres lungers fulde kraft i løbet af flere minutter, midt i den mest politiske Kaypakkaya-fejring i årevis, med tæt pakkede rækker af deltagere — netop dét var ånden af dette års Kaypakkaya-fejring, der fandt sted i Stuttgart sidste weekend. Skubbet fremad af annonceringen om, at den første Partikongres nogensinde skal finde sted — da Kaypakkaya selv blev arresteret før den I. Kongres kunne organiseres, har den været en opgave siden; en opgave som den indviklede situation i Folkekrigen i Tyrkiet ikke har tilladt at finde sted indtil nu, kun Partikonferencer har kunnet finde sted — der kom i dagene op til fejringen, var deltagere fra de demokratiske foreninger, internationale delegerede og medlemmer af de støttende Partier og organisationer i lige høj grad fulde af begejstring og spændthed om disse udviklinger.

Således lyttede alle entusiastisk til talerne, især dem afholdt i TKP/ml’s navn. Især talen afholdt i navnet af TKP/ml’s Centralkomites Politbureau blev lyttet til med entusiasme. Den afsluttedes med parolerne: Leve den I. Kongres! Leve Folkekrigen! Leve marxismen-leninismen-maoismens lysende sti! Leve den proletariske internationalisme! Leve vort Parti, TKP/ml, TIKKO under dets ledelse og TMLGB!

Ydermere præsenterede en ung tyrkisk kammerat sammen med internationale delegerede en fælles international udtalelse på tysk, der blev diskuteret på det IV. Møde af Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer i Europa og efterfølgende underskrevet af kammerater fra Latinamerika såvel som organisationer fra Italien og Grækenland. Adskillige organisationer fra den Internationale Kommunistiske Bevægelse deltog også personligt: Fra Østrig blev en video præsenteret, der viste en række aktioner i solidaritet med Folkekrigen i Tyrkiet såvel som scener fra Folkekrigene i hele verden. Franske kammerater, midt i intens klassekamp i deres land og det massive boykot-felttog der udvikles, sendte også en delegation der præsenterede en tale. Fra BRD afholdte en kammerat fra Redaktionen på Klassenstandpunkt en kort men gribende tale, der fik rummet til at blive stille, da mange prøvede at lytte opmærksomt.

Disse og yderligere punkter på fejringens dagsorden skabte en atmosfære, der var mere livagtig og politisk end i mange år før — begyndende med korte demonstrationer organiseret af delegationerne fra andre byer til fejringens punkt, med paroler, bannere, fyrværkeri og det hele; derefter plakaterne for EU-boykot felttoget, Formand Gonzalo og Folkekrigen i Indien, der var hængt op ved indgangen så ingen kunne gå forbi uden at lægge mærke til dem; talerne, bannerne og fanerne til begivenheden, der igen og igen mobiliserede for det Kommunistiske Parti, marxismen-leninismen-maoismen, Folkekrig og proletarisk internationalisme; op mod hundrede delegerede og masser blandt tilskuerne, der fra første til sidste række råbte med på parolerne; og selve den kendsgerning, at denne begivenhed kunne afholdes sejrrigt i BRD, er et hårdt slag imod de, der fornægter TKP/ml.